Начало

За нас

Екипът на фирма "Евродизайн Енерджи" ООД е специализиран в проектирането и изграждането на фотоволтаични (соларни) енергийни системи. Ние имаме богат опит и натрупани знания в тази индустрия.
Предпроектните проучвания и проектирането на Фотоволтаични електро системи от "Евродизайн Енерджи" ООД се осъществяват, както с помощта на професионални уреди за измерване на слънчевата радиация, така и с лицензирани софтуери за оразмеряване, изучаване, симулация и анализ на данните.

Проекти

Фотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. София

Фотоволтаичната хибридна системата ще дава възможност за обучение на бъдещи специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници.
В бъдеще, към фотоволтаичната централа ще се свърже ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки.
Инсталацията има възможност, както за работа в синхрон със обществената електропреносна мрежа, така и за съхранение на произведената електрическа енергия в акумулаторни батерии.
Инсталирана мощност 1 000Wp.

Новини

Удължена гаранция за инвертори SMA

За подробности:
http://www.ed-energy.eu/uslugi

Нови ЕВТИНИ зарядни контролери

Нови бюджетни зарядни контролери.
http://www.ed-energy.eu/kontroleri

ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ ООД проведе обучение на учители

ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ ООД съвместно с МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА проведе обучение на учители преподаващи специалността „Възобновяеми ен