Услуги

Какво са Европейските програми?
Европейският съюз осъществява своите политики чрез програми. За целта на европейско ниво са създадени европейски фондове, които финансират тези програми. Всяка програма има свои специфични цели и условия за отпускане на средства. Тези средства са безвъзмездни и размерът им варира в зависимост от програмата.

Първият етап и задължителна предпоставка преди да се пристъпи към инвестиция във фотоволтаична електроцентрала е извършването на пред-проектно проучване - технико-икономически анализ за целесъобразността и обосновка на проект за изграждане на Фотоволтаична централа и изготвяне на слънчево енергие

Фирма "Евродизайн Енерджи" ООД изготвя цялостни проекти за изграждане на фотоволтаични централи (ФЕЦ).
Инвестиционният проект необходим за получаване на разрешение за строеж на една фотоволтаична система и обхваща следните части:

Екипът на фирма "Евродизайн Енерджи" ООД е специализиран в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи. Ние разполагаме с опитен персонал за монтажа на електрическите системи.

Като дългогодишен и лоялен партньор на SMA Solar Technology AG ние можем да Ви предложим удължаване на стандартната гаранция от 5 на 10 години.