Наземна 17kW фотоволтаична централа

Област Пазарджик
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: I-ви етап - 17kW
Оборудване:
- Фотоволтаични панели монокристални Samsung
- Инвертори 1бр. Huawei