Проекти

5kW фотоволтаична система

През месец юни 2017г проектирахме, доставихме и изграждихме 5kW фотоволтаична система.
Тази система използва произведеното електричество за собствени нужди - захранване на магазин за хранителни стоки.
Произведеното електричество се използва от консуматорите в рамките на магазина и не се връща в електрическата мрежа. Енергията се консумира веднага и не се запасява в акумулатори.
Когато произведената електроенергия не е достатъчна за покриване на текущата консумация на магазина, разликата автоматично се допълва от мрежата на електроразпределителното дружество.
Инсталацията се състои от:
- 24 броя 265Wp фотоволтаични панели Luxor;
- инвертор Delta 5000W с два независими входа. Независимите входове позволяват свързването на фотоволтаични панели с различна ориентация и различен броя във веригата.
- контролер, който следи консумацията на обекта управлява и мощността на инвертора;
- монтажна конструкция K2 Gmbh Germany;
- Табло и защити.

През контролерът се осъществява мониторинг през интернет чрез меню на български език.
Във всеки един момент може да се следи консумацията на обекта, произведеното количество електроенергия, спестените киловати.

Очаква се за една година тази система да произвежда около 7 000кВч електричество.

5kW фотоволтаична система за собствени нуждиКонтролер фотоволтаична система за собствени нужди
Наземна 17kW фотоволтаична централа

Област Пазарджик
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: I-ви етап - 17kW
Оборудване:
- Фотоволтаични панели монокристални Samsung
- Инвертори 1бр. Huawei

30kW покривна фотоволтаична централа Плевен 3

Доставка и монтаж на конструкция K2 Gmbh Germany за 30kW покривна фотоволтаична централа.
Област Плеван
Тип: Мрежово свързана
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
Изградена - март 2017г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Инвертор Huawei 30kW
- Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели

Съвместно изграждане с фирма "Солар Електрис" Плевен.

Конструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанелиКонструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанелиКонструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанелиКонструкция K2 Gmbh Germany за покрив, изграден с термопанели
Автономна система на новострояща къща

Автономна система за захранване с електричество на новострояща се къща.
Електричеството се произвежда от 2 броя фотоволтаични панела Luxor 140Wp.
Общата инсталирана мощност е 280Wp.
Фотоволтаичната система се състои фотоволтаични панели Luxor, монтажна конструкция K2 Gmbh Germany, заряден контролер Steca, акумулатор Trojan и защитно оборудване.
Системата произвежда електричество на 12V, което е нужно за камери, СОТ и видеонаблюдение в процеса на строителството.

Пускане в експлоатация: ноември 2016г

Автономна система на новострояща къща
10kW покривна фотоволтаична система в Правец

Град Правец
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 10kW
Изградена - юни 2016г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели Luxor Germany 250Wp
- Инвертор Schneider Electric 10kW
- Конструкция К2 за покрив, изграден с керемиди

10kW покривна фотоволтаична система10kW покривна фотоволтаична системаИнвертор Schneider Electric 10kW
Автономна система - надграждане до 34kW

Разширяване на съществуваща автономна фотоволтаична система.
http://www.ed-energy.eu/node/29
Към системата са добавени:
- 72бр. висококачествени поликристални фотоволтаични модули Luxor с номинална мощност 245Wp.
- един Инвертор SMA STP 17000TL

Пусната в експлоатация май 2016г

Автономна система - надграждане до 34kWАвтономна система - надграждане до 34kWАвтономна система - надграждане до 34kW
30kW покривна фотоволтаична централа Плевен 2

Доставка и монтаж на конструкция К2 за 30kW покривна фотоволтаична централа.
Доставка на мрежови инвертор Huawei 30kW

Област Плеван
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
Изградена - май 2016г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Инвертор Huawei 30kW
- Конструкция К2 за покрив, изграден с термопанели

Съвместно изграждане с фирма "Солар Електрис" Плевен.

30kW покривна фотоволтаична централа, конструкция K230kW покривна фотоволтаична централа30kW покривна фотоволтаична централа, конструкция K230kW покривна фотоволтаична централа
30kW покривна фотоволтаична централа Плевен 1

Доставка и монтаж на конструкция К2 за 30kW покривна фотоволтаична централа.
Доставка на мрежови инвертор Huawei 30kW

Област Плеван
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
Изградена - май 2016г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Инвертор Huawei 30kW
- Конструкция К2 за покрив, изграден с термопанели

Съвместно изграждане с фирма "Солар Електрис" Плевен.

30kW покривна фотоволтаична централа30kW покривна фотоволтаична централа, конструкция K230kW покривна фотоволтаична централа, конструкция K2
Автономна система - къщз в Земенският пролома

Автономна система за захранване с електричество на отдалечена от електроразпределителната мрежа къща.
Електричеството се произвежда от 8 броя фотоволтаични панела Luxor 245Wp.
Общата инсталирана мощност е 1470Wp.
Фотоволтаичната система се състои фотоволтаични панели Luxor, инвертор SMA, монтажна конструкция K2 Gmbh Germany, зарядни контролери, акумулаторен блок и защитно оборудване.
Системата ще задоволява нуждите от електричество на отдалечена от електроразпределителната мрежа къща близо до град Земен.
Пускане в експлоатация: февруари 2016г.

Соларни панели Luxorинвертор SMA, конструкция K2
5kW за собствена консумация

5kW за собствена консумация - Рибарник.
Изградена с цел намаляване на сметките за електричество.
Произведената електроенергия ще се консумира директно от електроуредите в имота.

Предвиден срок за изплащане на инвестицията - 7 години.

Област София,
Тип: Мрежово свързана
Вид: Собствена консумация на произведеното електричество
Мощност: 5kW
Пускане в експлоатация: ануари 2016г.

Оборудване:
- 21 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar
- Инвертор SMA SB 5000TL-21
- монтажна конструкция K2 Germany

Панели Luxor инвертор SMAПанели Luxor Панели Luxor Панели Luxor
Автономна система - гр. Червен Бряг

Автономна фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата се състои от 10бр. фотоволтаични модула 250Wp, инвертор 2,5kW SMA (Germany), акумулаторен блок, мощен автономен 5kW инвертор SMA (Germany), защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество частен дом в района на гр. Червен Бряг.
Изграждането на тази система се налага поради проблеми с подаването на електрозахранване от местното ЕРД.
Пусната в експлоатация - юли 2015г.

Автономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична система
Автономна система - Пловдив

Автономна фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата се състои от 4 бр. фотоволтаични модула 200Wp - монокристални, мощен контролер, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество малък частен дом в района на гр. Пловдив.
Изграждането на тази система се налага поради проблеми с подаването на електрозахранване от местното ЕРД.
Пусната в експлоатация - юни 2015г.

Автономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична система
30kW покривна фотоволтаична централа

Доставка и изграждане на 30kW покривна фотоволтаична централа.

Област Благоевград, общ. Сандански
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
Изградена - юни 2014г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Инвертори 2бр. SMA STP 15000TL
- Мониторинг

30kW покривна фотоволтаична централа30kW покривна фотоволтаична централа
Покривна фотоволтаична централа 5kW

5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Област Ловеч, общ. Тетевен
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Мощност: 5kW
Срок за пускане в експлоатация: май 2014г.

Оборудване:
- Фотоволтаични панели 20броя 240Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL
- AL конструкция
- Комуникация

Фотоволтаична централа 5kWФотоволтаична централа 5kWSMA STP 5000TL
Автономна система - Перник

Автономна фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата ще се състои от 6 бр. фотоволтаични модула 200Wp - монокристални, мощен контролер, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество частен дом в района на гр. Перник.
Изграждането на тази система се налага поради проблеми с подаването на електрозахранване от местното ЕРД.
Пусната в експлоатация - май 2014г.

Автономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична система
Покривна фотоволтаична централа до 5kW

Проектиране, доставка и изграждане на 5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Област Ямбол, общ. Елхово
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Мощност: 5kW
Пускане в експлоатация: март 2014г.

Оборудване:
- Фотоволтаични панели 21броя 240Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL
- AL конструкция
- Комуникация

Покривна фотоволтаична централа до 5kWПокривна фотоволтаична централа до 5kWSMA STP5000TL
30kW покривна фотоволтаична централа

Проектиране, доставка и монтаж на оборудване.

Област: Плевен
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична инсталация до 30kW
Мощност: 30kW
Изградена - февруари 2014г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Три броя инвертора SMA SMC 10000TL - Germany
- Мониторинг

3 броя SMA SMC 10000TL
30kW покривна фотоволтаична централа

Доставка и монтаж на инвертори за 30kW покривна фотоволтаична централа.

Област Благоевград, общ. Гоце Делчев
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW

Оборудване:
- Инвертори 2бр. SMA STP 15000TL
- Мониторинг

SMA STP 15000TLSMA STP 15000TLSMA STP 15000TL
Мониторинг на ВЕЦ

Доставка и монтаж на фотоволтаична система, която осигурява електрическо захранване на оборудване за следене на нивото на Водонапорен резервоар на малък ВЕЦ.

Автономна система - с. Говедарци

Проектирахме, доставяме и изградихме автономна фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата се състои от 7бр. фотоволтаични модула 245Wp - поликристални, мощен контролер, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система ще снабдява с електричество частен дом в района на с. Говедарци.
Изграждането на тази система се налага поради проблеми с подаването на електрозахранване от местното ЕРД.
Пускане в експлоатация март 2014г.

Автономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична системаАвтономна фотоволтаична системаSMA SBАкумулаториSMA SI
Соларни нагреватели
Соларен нагревател с фотоволтаичен панелСоларен нагревател с фотоволтаичен панел
30kW покривна централа

Доставка и монтаж на оборудване.

Област: Благоевград
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична инсталация до 30kW
Мощност: 30kW
Пусната в експлоатация: август 2013г.

Оборудване:
- 240Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar GmbH Germany
- Три броя инвертора SMA SMC 10000TL - Germany

30kW покривна централаSMA SMC 10000TL
5kW за собствена консумация

Област Кюстендил, община Дупница
Тип: Мрежово свързана
Вид: Собствена консумация на произведеното електричество
Мощност: 5kW

Оборудване:
- 24 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar
- Инвертор SMA SB 5000TL-21

5kW за собствена консумацияSMA SB 5000TL-21
28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София

Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация.

гр. София
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна на жилищна сграда в София
Мощност: 28,2 kWp

Оборудване:
- 120 броя 235Wp поликристални фотоволтаични панели Hyundai HIS-M235 MG
- 2 бр. инвертора Power-One Aurora PVI-12.5 OUTD-FS

Повече инфо за централата:
http://greenvat.eu/

28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в СофияPower-One Aurora PVI-12.5 OUTD-FS28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София28,2 kWp на покрива на жилищна сграда в София
Автономна система за ферма

Монтаж и пускане в експлоатация на автономна система за захранване с електричество на отдалечена от електроразпределителната мрежа ферма.
Електричеството се произвежда от 16 броя фотоволтаични панела. Общата инсталирама мощност е 2240Wp.
Фотоволтаичната система се състои фотоволтаични панели, инвертор, зарядни контролери, акумулаторен блок и защитно оборудване.
Системата ще задоволява нуждите от електричество за отглеждането на животните във фермата.

Off gridOff gridOff gridOff gridOff grid
Кемпери и каравани

Фотоволтаични панели, монтирани върху кемпери и каравани.
Снимките са предоставени от наши клиенти и колеги.

Поликристален фотоволтаичен модул монтиран върху караванаПоликристален фотоволтаичен модул монтиран върху караванаМонокристален фотоволтаичен модул монтиран върху кемперЗаряден контролерМонокристален фотоволтаичен модул монтиран върху кемперМонокристален фотоволтаичен модул монтиран върху кемпер
Захранване с електричество на манастир

Монтаж и пускане в експлоатация на автономна система за захранване с електричество на манастир.
Електричеството ще се произвежда от фотоволтаична система и от водноелектрическа централа.
Фотоволтаичната система се състои от 24броя 240Wp фотоволтаични панела, инвертори SMA SI и SMA SB, акумулаторен блок, окабеляване и защитно оборудване.
Двете системи ще работят в паралел и ще задоволяват нуждите от електричество на обитателите на манастира.

Автономно и резервирано захранване

Проектирахме и доставяме оборудване за фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата ще се състои от 7бр. фотоволтаични модула 250Wp - поликристални, мощен контролер, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната система ще захранва консуматори, които се нуждаят от непрекъсваемо захранване - дежурното и градинско осветление, циркулационни помпи, охрана.
Чрез изграждането на тази система се цели резервираност на електрозахранването и намаляване на сметките за електрическа енергия в сградата.
Пускане в експлоатация ноември 2013г.

Автономна покривна фотоволтаична системаАвтономна покривна фотоволтаична система
Автономно фотоволтаично захранване - гр. Плачковци

Проектирахме и доставихме оборудване за автономна фотоволтаична система, захранваща малък частен дом.
Системата се състои от 12бр. фотоволтаични модула 90Wp - монокристални, 2 броя контролери, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество малък частен дом в района на гр.Плачковци.
Чрез изграждането на тази система се цели независимост от електроразпределителната мрежа.
Пусната в експлоатация март 2013г.

Автономна фотоволтаична система 1kW
Наземна фотоволтаична централа до 30kW

Област Бургас, община Несебър
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна стационарна фотоволтаична централа до 30kW
Мощност: 30kW
Планирана за пускане в експлоатация: септември 2013г.

Оборудване:
- 120 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar GmbH Germany
- Два броя трифазни инвертора SMA STP 15000TL
- Мониторинг
- Конструкция

Наземна фотоволтаична централа до 30kW Наземна фотоволтаична централа до 30kW Наземна фотоволтаична централа до 30kW Наземна фотоволтаична централа до 30kW
30kW покривна централа

Област Благоевград, община Сандански
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 30kW
Мощност: 30kW

Оборудване:
- 120 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Risen Energy
- Tрифазен инвертор Power-One 27.6 OUTD S2X
- Kонструкция

Фотоволтаична система 30kWpФотоволтаична система 30kWpПокривна фотоволтаична система 30kWpПокривна фотоволтаична система 30kWp
30kW покривна фотоволтаична централа

В процес на получаване на строително разрешение.
- Електрически проект.
- Конструктивен проект.
- Соларен одит.

Област Плевен, община Червен Бряг
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 30kW
Мощност: 30kW
Планирана за пускане в експлоатация: юни 2013г.

Оборудване:
- 132 броя 235Wp поликристални фотоволтаични панели
- Два трифазни инвертора SMA STP 15000TL
- Мониторинг
- AL конструкция

Местоположение на 30kW покривна фотоволтаична централаПроект за 30kWp покривна фотоволтаична електроцентралаСтълбовна линия Проект за 30kWp покривна фотоволтаична електроцентрала
5kW Покривна фотоволтаична централа

Проектиране, доставка и изграждане на 5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Област Плевен, гр. Червен Бряг
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Мощност: 5kW
Планирана за пускане в експлоатация: май 2013г.

Оборудване:
- Фотоволтаични панели 22броя CNPV 245Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL
- AL конструкция

5kW покривна фотоволтаична електроцентрала5kW покривна фотоволтаична електроцентрала5kW покривна фотоволтаична електроцентрала
Покривна фотоволтаична централа 5kW

Област Кюстендил, общ. Сапарева Баня, с. Овчарци
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 5kW
В експлоатация от: януари 2013г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 24броя CNPV 245Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL

Покривна конструкция фотоволтаична централа 5kWПокривна фотоволтаична централа 5kW - качване на панелиПокривна фотоволтаична централа 5kW
Aвтономна фотоволтаична система - 4kVA

Фирма „Евродизайн Енерджи” ООД проектира, изгради и пусна в експлоатация 3,5kW автономна фотоволтаична система.
Системата се състои от 15бр. фотоволтаични модула 245Wp - поликристални, мощен контролер с MPPT технология, голям акумулаторен блок, мощен 4kW автономен инверотор, защитно оборудване.
Изграждането беше извършено бързо и качествено - в рамките на 3 дни.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество частен дом в района на гр. Гоце Делчев.
Изградена е с хибриден инвертор, който позволява ползването на електричество и от други източници, в нашият случай за такъв ползваме мрежата на обществения доставчик.
Чрез изграждането на тази система се цели независимост от електроразпределителната мрежа.

Следяща слънцето централа - 4бр. Тракери по 7kWp

Област Бургас, общ. Несебър
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Следяща слънцето фотоволтаична централа
Мощност: 29kW
Изградена: 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Trina Solar
- Инвертори SMA
- Мониторинг
- Следяща слънцето конструкция Deger Traker 7000NT
Централата разполага с мониторингова система и мини метрологична станция.
Очаква се до 30% по-високо електропроизводство в сравнение със стационарно разположените фотоволтаични модули.

ИзгражданеСледящи слънцето тракериСледящи слънцето тракериТракери
Фотоволтаична централа 30kWp

Област Плевен, общ. Червен Бряг, село с. Ракита
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна + покривна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: 12.2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Eoplly230Wp и LDK 230Wp - поликристални
- Инвертори 1бр. Sunways NT5000 и 2бр. NT12000

20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг

Област Плевен, общ. Червен Бряг, село Радомирци
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 20kW
В експлоатация от: юни 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Canadian Solar CS6P 245Wp
- Трифазен инвертор Aurora Power-One 20000W

20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг20kW наземна фотоволтаична централа в с. Радомирци, общ. Червен бряг
30kW наземна фотоволтаична централа

Проектирне и доставка на оборудване (фотоволтаични модули, инвертори и комуникационно оборудване).

Oбщ. Криводол
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: юни 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Hanwha Solar One 245Wp
- Инвертори SMA STP 15000TL - 2бр

30kW наземна фотоволтаична централа в общ. Криводол
30kW покривна фотоволтаична централа

Доставка и монтаж на оборудване за 30kW покривна фотоволтаична централа.

Област Благоевград, общ. Сандански
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: юни 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Canadian Solar CS6P 245Wp - поликристални
- Инвертори 2бр. SMA STP 15000TL
- Мониторинг

30kW покривна фотоволтаична централа в с. Склаве, общ. Сандански30kW покривна фотоволтаична централа в с. Склаве, общ. Сандански
Фотоволтаичен тракер 7kW в гр. Угърчин

Област Ловеч, гр. Угърчин
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Следяща слънцето фотоволтаична централа
Мощност: 7kW
Изградена: 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели CNPV 245Wp - поликристални
- Инвертор 7kW Kostal Piko
- Мониторинг
- Следяща слънцето конструкция Deger Traker 7000NT

Фотоволтаичен тракер 7kW в гр. УгърчинФотоволтаичен тракер 7kW в гр. УгърчинФотоволтаичен тракер 7kW в гр. УгърчинФотоволтаичен тракер 7kW в гр. Угърчин
10kW покривна фотоволтаична централа в Еленския балкан

Област Велико Търново, общ. Елека, село Долни Марян
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 10kW
В експлоатация от: май 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 42бр CNPV245P - поликристални
- Инвертор 1бр. Power-One 10.0 OUTD FS

10kW покривна фотоволтаична централа в Еленския балкан10kW покривна фотоволтаична централа в Еленския балкан10kW покривна фотоволтаична централа в Еленския балкан
Автономно и резервирано захранване на частен дом

В началото на месец май 2012г. фирма „Евродизайн Енерджи” завърши изграждането и пусна в експлоатация система за автономно захранване на частен дом, намиращ се близо до град Кюстендил. Системата се състои от 72бр. висококачествени поликристални фотоволтаични модули CNPV с номинална мощност 245Wp. Общата инсталирана мощност е 17,640Wp и за една година ще произвежда над 20 000кВч електроенергия от слънцето. Електроенергия се преобразува от инвертори и се съхранява в акумулаторен блок, даващ възможност за запасяване на над 150кВч електроенергия. Системата е проектирана със запас на електроенергия в акумулаторния блок в рамките на три дни без слънцегреене. Захранването, което се подава към консуматорите в къщата е трифазно. Фотоволтаичната система е дублирана от дизелгенератор, който в скоро бъдеще бъде заменен с вятърен генератор. По този начин електрозахранването на консуматорите в жилищната сграда ще е изцяло от възобновяеми източници. Още след първият ден от пускането на фотоволтаичната автономна системема в действие сградата се захранва само от електроенергия от слънцето и останалите източници на електроенергия са били изключени. „В момента дори наблюдаваме излишък от произведена електроенергия от слънцето, но това е нормално – летен месец сме, а системата е проектирана да захранва къщата с електроенергия и през зимните месеци” споделят инженерите от фирма „Евродизайн Енерджи”.
Носещата конструкция, върху която са монтирани фотоволтаичните модули има възможност за сезонна промяна на ъгълът, под който са разположени модулите. Това позволява пълноценното използване на зимното слънце, когато се очаква електропроизводството да бъде най-малко.
Акумулаторният блок е разположен в отделно помещение с киселинно устойчива замаска, с постоянна температура и вентилация.
Към автономната фотоволтаична система е изградена система за мониторинг, чрез който в реално време може да се наблюдава електропроизводството, състоянието на акумулаторния блок, както и консумацията на електроенергия.

Автономно и резервирано захранване на частен домАвтономно и резервирано захранване на частен домАвтономно и резервирано захранване на частен дом
Наземна фотоволтаична електроцентрала в гр. Златарица

Централата е финансирана по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Област Велико Търново, гр. Златарицца
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 100kW
В експлоатация от: май 2012г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 504бр. Trina Solar - монокристал
- Инвертори 7бр. SMA STP 12000TL-10

Наземна фотоволтаична електроцентрала в гр. ЗлатарицаНаземна фотоволтаична електроцентрала в гр. ЗлатарицаНаземна фотоволтаична електроцентрала в гр. Златарица
Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black Diamond

Доставка и монтаж на електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Русе
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 100kW
В експлоатация от: април 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Hanwha 185Wp Black Diamond
- инвертори 9бр SMA SMC9000TL

Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black DiamondНаземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black DiamondНаземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW и модули Hanwha 185Wp Black Diamond
Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-Cells

Проектиране и доставка електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Благоевград
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 30kW
В експлоатация от: април 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Q-Cells
- инвертори 9бр Delta Solivia 5.0

Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-CellsПокривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-CellsПокривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30kW и модули Q-Cells
200kWp наземна фотоволтаична централа край Сандански

Доставка на електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Благоевград, град Сандански
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 200kW
В експлоатация от: януари 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 850бр Hyundai
- инвертори 10бр SMA STP 17000TL-10

200kWp наземна фотоволтаична централа край Сандански200kWp наземна фотоволтаична централа край Сандански200kWp наземна фотоволтаична централа край Сандански
Стабилизирано и резервирано захранване на частен дом

През месец ноември 2011г. проектирахме, монтирахме и успешно пуснахме в експлоатация система за стабилизирано и резервирано захранване на жилищна сграда, намираща се в село Дворище, общ. Кюстендил.
С тази система разрешихме проблемите с нестабилното и прекъсващо електрозахранване - все проблеми, типични за всяко българско село.
При прекъсване на електрозахранването (в случая от ЧЕЗ България), системата автоматично и неусетно превключва на работа на акумулаторни батерии.
Системата е разположена в подпокривното пространстрво на жилищната сграда.
Всички електроуреди в къщата получават 230V/50Hz. Единствено една LED лампа сигнализира обитателите, че са на захранване от акумулаторни батерии.
При възстановяването на електрозахранване, системата превключва и започва автоматично да зарежда акумулаторните батерии.

Стабилизирано и резервирано захранване на частен дом
Покривна фотоволтаична централа 30kW

Доставка на инвертори Power-One, кабели, конектори и крепежни елементи.
Централата беше изградена на три етапа по 10kWp. Общата инсталирана мощност е 30kW.
Покривът беше изцяло ремонтиран.
Направено е инверторно помещение, в което са инсталирани три броя инвертори Power-One 10.0 OUTD FS.
Дата за пускане на първи етап в експлоатация: юли 2011г.
Окончателно завършена - декември 2012г.

Покривна фотоволтаична централаПокривна фотоволтаична централаПокривна фотоволтаична централаПокривна фотоволтаична централа30kWp pокривна фотоволтаична централа30kWp pокривна фотоволтаична централа
Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.

Област Карлово
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 77.76kWp.kW
В експлоатация от: май 2011г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Trina Solar монокристални
- Инвертори SMA STP17000TL са 4 на брой

Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.
Фотоволтаична система върху покрива на Техническия университет в гр. София

Фотоволтаичната хибридна системата ще дава възможност за обучение на бъдещи специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници.
В бъдеще, към фотоволтаичната централа ще се свърже ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки.
Инсталацията има възможност, както за работа в синхрон със обществената електропреносна мрежа, така и за съхранение на произведената електрическа енергия в акумулаторни батерии.
Инсталирана мощност 1 000Wp.
Монтирани са 6бр монокристални фотоволтаични панели Sharp 175Wp, произведени в USA.
Инверторите са на свeтовният лидер SMA Solar Technology.
Фотоволтаичните панели са монтирани върху контейнери, които са напълнени с баласт. По този начин се спази изискването за ненарушаване на покривната хидроизолация.

Фотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. СофияФотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. СофияФотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. София
Фотоволтаична централа с мощност 200kWp.

Доставка на електрооборудването за наземна фотоволтаична електроцентрала.

Област Бургас
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 200kW
В експлоатация от: юни 2012
Оборудване:
- Фотоволтаични панели: микроаморфни и поликристални
- инвертори Power-One

Фотоволтаична централа, изградена върху тераса

Фотоволтаичната централа е изградена върху тераса и се намира на брега на Черно море.

Област Бургас
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна
Мощност: 4kW
В експлоатация от: март 2010г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 95бр тънкослойни(Thin film)панели EPV-42Wp, произведени в USA
- Инвертори 1бр. Steca

Фотоволтаична централа, изградена върху терасаФотоволтаична централа, изградена върху терасаФотоволтаична централа, изградена върху терасаФотоволтаична централа, изградена върху тераса
Фотоволтаичен паркинг в гр София

Покривна фотоволтаична централа, изградена върху гараж и паркинг. Инсталирана мощност 6000Wp.
Монтирани са 120бр тънкослойни(Thin film)панели EPV-50Wp, произведени в USA.
Монтираните инвертори са на немската фирма Steca.
Пусната в експлоатация през месец Юли 2009г.

Фотоволтаичен паркинг в гр СофияФотоволтаичен паркинг в гр СофияФотоволтаичен паркинг в гр София
Фотоволтаичен тракер в гр София

Град София
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Следяща слънцето конструкция Deger Traker 3000NT
Мощност: 3kW
В експлоатация от: май 2009г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели 6бр монокристални фотоволтаични панели Sharp 175Wp и 10бр поликристални фотоволтаични модули 200Wp, произведени от фирма GE (USA).
- Инвертори 1бр. Steca.

Фотоволтаичен тракер в гр СофияФотоволтаичен тракер в гр СофияФотоволтаичен тракер в гр София

Новини

Удължена гаранция за инвертори SMA

За подробности:
http://www.ed-energy.eu/uslugi

Нови ЕВТИНИ зарядни контролери

Нови бюджетни зарядни контролери.
http://www.ed-energy.eu/kontroleri

ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ ООД проведе обучение на учители

ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ ООД съвместно с МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА проведе обучение на учители преподаващи специалността „Възобновяеми ен