Удължена гаранция за инвертори SMA

За подробности:
http://www.ed-energy.eu/uslugi

Нови ЕВТИНИ зарядни контролери

Нови бюджетни зарядни контролери.
http://www.ed-energy.eu/kontroleri
Фирма "Евродизайн Енерджи" ООД предлага на своите клиенти нови соларни зарядни контролери.
Контролерите са няколко вида с множество функции и са позиционирани в бюджетния клас:
- CMTP01-DU - вграден USB 5V и DC12V изход (http://www.ed-energy.eu/node/200);
- CMD-2420 - първият контролер на пазара в ниския ценови клас, който притежава вграден дисплей с показания за напрежението на акумулаторната батерията (http://www.ed-energy.eu/node/199);

ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ ООД проведе обучение на учители

ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ ООД съвместно с МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА проведе обучение на учители преподаващи специалността „Възобновяеми енергийни източници“ от професия „Техник/Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“. Курсът се проведе в гр. София в периода 14 – 18.07.2014г. и участваха учители от Професионалните гимназии от цялата страна. Учебната програма, която е съгласувана с МОН, беше главно с практическа насоченост и включваше обучителни модули по фотоволтаични и вятърни системи.

Кампания "Слънчево зареждане" - 24 и 29 юни 2014г в Борисовата градина

Организатор е Българска Соларна Асоциация http://www.bsa.bg. Кампанията има за цел покаже ползите от прилагането на енергия от ВЕИ в ежедневния живот, в жилищни и обществени сгради, за земеделски стопанства и други.
Заповядайте на щанда на Слънчево зареждане всеки ден от 10:00 до 20:00 часа между 24 и 29 юни 2014г в Борисовата градина, на площадката до паметника на Васил Левски (до площадката със слончето).
За една седмица площадката до паметника на Васил Левски в Борисовата градина в гр. София ще се превърне в точка за производство на безплатна електроенергия от слънцето. Откриването на кампанията ще се случи във вторник, 24.06.2014г преди обед, гражданите ще могат да се запознаят с възобновяемите източници на енергия, които захранват алтернативни превозни средства – всеки ден, до неделя, 29.06.2014г в светлата част на дните.

Кампанията се провежда в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия - 2014

Кредит "Енергийна Ефективност"

"Енергийна ефективност"
http://www.reecl.org/bg/
Кредит "Зелена инвестиция"

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

С кредит "Енергийна ефективност" можете да купите и монтирате:
Сградна фотоволтаична система - Максимална безвъзмездна помощ 20% или 3 520 лв.

01.03.2014г.

Започнахме изграждането на 5kWp покривна фотоволтаична централа.

14.02.2014г.

Завършихме изграждането на 30kWp покривна фотоволтаична централа.
Централата е тип "Свързана с мрежата" и произведената електроенергия ще бъде продавана на ЕРП.
Фотоволтаичните модули са поликристални 240Wp, а инверторите са SMA.

Удостоверение от ДАМТН

Евродизайн Енерджи ООД е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за фирми, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Mонтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения:
• С обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;
• С обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности, присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.

http://www.damtn.government.bg/images/registri/10.zevi.pdf

Технически панаир Пловдив 2013

Фирма „Евродизайн Енерджи” ООД ще участва на Техническият Панаир в гр. Пловдив, който ще се проведе от 30.IX до 05.X. Oткрита площ VIII-36.

20.06.2013

Завършихме монтажа на фотоволтаична система за автономно захранване на ферма за животни.
Виж на адрес:

01.06.2013

Завършихме монтажа на фотоволтаична система за автономно захранване на манастир.

Виж на адрес:

20.05.2013

Завършихме изграждането на 5kWp покривна фотоволтаична централа.
Фотоволтаичнитe модули са 22бр. Canadian Solar 235Wp - поликристални.

Виж на адрес:

28.03.2013

Завършихме изграждането на 30kWp покривна фотоволтаична централа.
Фотоволтаичнитe модули са 120бр. Risen 245Wp - поликристални.
Инвертор Power-One 27.6 UTD S2X. Срок на пускане в експлоатация - април на 2013г. Виж на адрес:

13.02.2013
Aurora MICRO-0.25-I-OUTD + Aurora CDD

Доставяме оборудване за фотоволтаична лаборатория към катедра на ТУ-София.
Целта е нагледно да се представят различните технологии в областта на фотоволтаичните системи.
Част от оборудването са 5 броя микроинверотри (Aurora MICRO-0.25-I-OUTD) на фирмата Power-One и мониторингова система (Aurora CDD) за наблюдение на параметрите на фотоволтаичните панели.
Това са инвертори с мощност 250Wp, с входно напрежение от един панел и изходно напрежение в синхрон с мрежовото напрежение. Поради сравнително малката мощност естественото им охлаждане е достатъчно и те не се нуждаят от вграден вентилатор. Основната разлика на микроинверторните системи от класическите, която е и предимство, е поддържането на МРРТ поотделно за всеки панел.

01.02.2013

Разширяваме сегментът на предлаганите продукти за автономни системи. Освен досега предлаганите продукти (SMA, Steca, CNPV, Seraphim) от началото на 2013г. на нашите клиенти предлагаме качествените продуктите на немските фирми Luxor Solar GmbH (фотоволтаични панели за автономни системи), Phocos (зарядни контролери за автономни фотоволтаични системи) и Victron Energy (инвертори за автономни фотоволтаични системи).

17.01.2013г.

Завършихме изграждането на мрежово свързана фотоволтаична централа, разположена върху покрива на еднофамилна къща.

Виж на адрес:

28.12.2012

Успешно и в срок завършихме фотоволтаичната ценртала в с. Ракита, обл. Червен Бряг.
Системата беше свързана към електропреносната мрежа на ЧЕЗ България.
Оборудвана е със система за дистанционен мониторинг.
Виж на адрес:

30.11.2012

Инженерен екип на фирмата беше на обучение в Германия и получи сертификат за проектиране и изграждане на Stand-alone systems (автономни фотоволтаични системи). Курсът беше насочен и към енергийната ефектовност чрез използването на фотоволтаици.

20.11.2012

Започнахме изграждането на малка (5kWp) покривна фотоволтаична централа.
Централата е тип "Свързана с мрежата" и произведената електроенергия ще бъде продавана на ЕРП.
Фотоволтаичните модули са поликристални CNPV 245Wp, а инверторът е SMA STP5000TL.

17.10.2012

Започваме изграждането на 30kWp фотоволтаична централа. Фотоволтаични модули Eoplly230Wp и LDK 230Wp - поликристални. Инвертори Sunways NT5000 и NT12000. 24kWp от централата е с наземна, поцинкована набивна конструкция, а останалите 5kWp са разположени върху гаражна метална конструкция. Срок на пускане в експлоатация - края на 2012г.
Виж на адрес:

10.10.2012

Фирма „Евродизайн Енерджи” ООД сключи договор за проектиране и доставка на оборудване за 3,5kW автономна фотоволтаична система. Системата ще се състои от 15бр. фотоволтаични модула 245Wp - поликристални, мощен контролер, голям акумулаторен блок, мощен 4kW автономен инверотор, защитно оборудване. Изграждането ще започне в края на м. Октомври 2012г. и се предвижда системата да е завършена и пусната в експлоатация до средата на м. Ноември. Тя ще снабдява с електричество частен дом в района на гр. Гоце Делчев. Чрез изграждането на подобна система се цели независимост от електроразпределителната мрежа.
Повече виж на адрес:

02.10.2012

Фирма „Евродизайн Енерджи” ООД сключи договор за проектиране и доставка на оборудване за 2kW автономна фотоволтаична система.
Системата ще се състои от 10бр. фотоволтаични модула CNPV 200Wp - монокристални, мощен контролер, голям акумулаторен блок, мощен автономен инверотор, защитно оборудване.
Изграждането ще започне в средата на м. Октомври 2012г. и се предвижда системата да е завършена и пусната в експлоатация до края на м. Октомври.
Тя ще снабдява с електричество частен дом в района на гр. Пловдив. Изграждането на подобна система се налага заради отдалечеността на постройката от населените места и високите разходи за включването и към електроразпределителната мрежа.

01.10.2012

Фирма „Евродизайн Енерджи” ООД участва на тазгодишния Международен Технически Панаир в гр. Пловдив, който се проведе от 24-ти до 29-ти септември. „Определяме участието си като сполучливо, сключихме няколко договора за доставка на оборудване и изграждане на фотоволтаични системи. Станахме свидетели и на засилен интерес към автономните фотоволтаични системи” споделят от фирмата. „Заради постоянното увеличаване цените на електроенергията за крайния потребител, буквално всеки посетител на нашия щанд питаше, дали може да си захрани дома, офиса или производствената сграда с електроенергия от Слънцето”.
Автономните фотоволтаични системи са подходящи са за захранване на обекти, които са трудно достъпни, където няма възможност за включване към електропреносната мрежа или разходите по включването са неоправдано високи. Примери за такива инсталации са системите за телекомуникационно оборудване, водни помпи, консуматори в кемпери, каравани, строителни фургони, вили, жилищни сгради, планински хижи, охранителни и алармени системи.
Като гост изложител на шандът беше поканена фирма „Елмотив” ООД. Фирмата се занимава с внос и дистрибуция на електрически скутери, аксесоари и резервни части за тях.

23.05.2012

В началото на месец май 2012г фирма „Евродизайн Енерджи” завърши изграждането и пусна в експлоатация система за автономно захранване на частен дом, намиращ се близо до град Кюстендил. Системата се състои от 72бр. висококачествени поликристални фотоволтаични модули CNPV с номинална мощност 245Wp. Общата инсталирана мощност е 17,640Wp и за една година ще произвежда над 20 000кВч електроенергия от слънцето.
Система за автономно захранване на частен дом

21.05.2012

На 21.05.2012 г. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобри проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Два от одобрените проекти за фотоволтаична централа са с главен изпълнител фирма "Евродизайн БГ" ООД.

23.04.2012

Фирма "Евродизайн Енерджи" подписа договор за доставка и монтаж на оборудване за 7kWp следяща слънцето фотоволтаична електроцентрала.
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до средата на 2012г.

7kWp следяща слънцето фотоволтаична електроцентрала

20.04.2012

Фирма "Евродизайн Енерджи" подписа договор за доставка и монтаж на оборудване за 10kWp покривна фотоволтаична електроцентрала, която ще се издражда в село, близо до гр. Елана.
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до м. юни 2012г.

200kWp фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Сандански

20.01.2012

Фирма "Евродизайн БГ" подписа договор за доставка на оборудване за 100kWp фотоволтаична електроцентрала.
За първи път в България ще бъдат монтирани фотоволтаични модули Hanwha 185Wp Black Diamond.
Инверторите са SMA SMC10000TL.
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до м. март 2012г.
100kWp фотоволтаична електроцентрала

06.01.2012

Фирма "Евродизайн Енерджи" ООД участва на предстоящата изложба Енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Дата на провеждане: 28-30 март 2012
Периодичност: Един път годишно
Поредност: 8-мо издание
Място на провеждане: Интер Експо Център, София

25.11.2011

През месец ноември 2011г. проектирахме, монтирахме и успешно пуснахме в експлоатация система за стабилизирано и резервирано захранване на жилищна сграда, намираща се в село Дворище, общ. Кюстендил.
С тази система разрешихме проблемите с нестабилното и прекъсващо електрозахранване - все проблеми, типични за всяко българско село.
При прекъсване на електрозахранването (в случая от ЧЕЗ България), системата автоматично и неусетно превключва на работа на акумулаторни батерии.
Всички електроуреди в къщата получават 230V/50Hz. Единствено една LED лампа сигнализира обитателите, че са на захранване от акумулаторни батерии.
При възстановяването на електрозахранване, системата превключва и започва автоматично да зарежда акумулаторните батерии.

Стабилизирано и резервирано захранване на жилищна сграда

10.11.2011

Започнахме изграждането на 97kWp фотоволтаична електроцентрала, намираща се в землището на гр. Златарица. Слънчевата радиация ще се преобразува от 504бр. фотоволтаични модула Trina Solar и 7бр. инверотри SMA STP 12000TL-10.
Централата е одобрена за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до м. април 2012г.
97kWp фотоволтаична електроцентрала, намираща се в землището на гр. Златарица

01.11.2011

Започнахме изграждането на 200kWp фотоволтаична електроцентрала, намираща се в землището на гр. Сандански. Слънчевата радиация ще се преобразува от 840бр. фотоволтаични модула и 10бр. инверотри SMA STP 17000TL-10.
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до края на 2011г.
200kWp фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Сандански

10.10.2011

Доставихме 2бр. автономни фотоволтаични системи за захранване на комуникационно оборудване.

20.09.2011

Доставихме оборудване за автономна фотоволтаична система, която има възможност за захранване на 230V/50Hz консуматори.

15.09.2011

Проектирахме и доставихме оборудване за голяма (17kW) автономна фотоволтаична система.
Фотоволтаичните модули, които ще се използват са CNPV 245P и са с обща мощност 17kWp.
Специални акумулаторни клетки ще имат възможност за запасяване на над 150кWh. Общото тегло на акумулаторния блок, кабелите и стележите е около 6т.
Конструкцията има възможност за сезонно насочване на фотоволтаичните модули.
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до средата на 2012г.
Голяма (17kW) автономна фотоволтаична система

14.09.2011

На 14.09.2011 г. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобри проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Един от одобрените проекти за фотоволтаична централа е с главен изпълнител фирма "Евродизайн БГ" ООД.

10.09.2011

Доставихме 4бр. автономни фотоволтаични системи за захранване на комуникационно оборудване.

25.08.2011

Проектирахме и доставихме оборудване за 30kW покривна фотоволтаична централа.
Централата ще се изгражда с модули Q-Cells и стрингови инверотри Delta.
Изграждането и пускането в експлоатация е предвидено да стане до края на 2011г.

10.07.2011

Доставихме 5бр. автономни фотоволтаични системи за захранване на правотоково оборудване, следящо нивото на голям воден басейни.