Фотоволтаична система върху покрива на Техническия университет в гр. София

Фотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. София
Фотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. София
Фотоволтаична централа върху покрива на Техническия университет в гр. София

Фотоволтаичната хибридна системата ще дава възможност за обучение на бъдещи специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници.
В бъдеще, към фотоволтаичната централа ще се свърже ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки.
Инсталацията има възможност, както за работа в синхрон със обществената електропреносна мрежа, така и за съхранение на произведената електрическа енергия в акумулаторни батерии.
Инсталирана мощност 1 000Wp.
Монтирани са 6бр монокристални фотоволтаични панели Sharp 175Wp, произведени в USA.
Инверторите са на свeтовният лидер SMA Solar Technology.
Фотоволтаичните панели са монтирани върху контейнери, които са напълнени с баласт. По този начин се спази изискването за ненарушаване на покривната хидроизолация.