30kW покривна фотоволтаична централа

3 броя SMA SMC 10000TL

Проектиране, доставка и монтаж на оборудване.

Област: Плевен
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична инсталация до 30kW
Мощност: 30kW
Изградена - февруари 2014г.

Оборудване:
- поликристални фотоволтаични панели
- Три броя инвертора SMA SMC 10000TL - Germany
- Мониторинг