Автономно фотоволтаично захранване - гр. Плачковци

Автономна фотоволтаична система 1kW

Проектирахме и доставихме оборудване за автономна фотоволтаична система, захранваща малък частен дом.
Системата се състои от 12бр. фотоволтаични модула 90Wp - монокристални, 2 броя контролери, акумулаторен блок, автономен инвертор, защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество малък частен дом в района на гр.Плачковци.
Чрез изграждането на тази система се цели независимост от електроразпределителната мрежа.
Пусната в експлоатация март 2013г.