Автономна система - гр. Червен Бряг

Автономна фотоволтаична система
Автономна фотоволтаична система
Автономна фотоволтаична система

Автономна фотоволтаична система, осигуряваща електрозахранване за частен дом.
Системата се състои от 10бр. фотоволтаични модула 250Wp, инвертор 2,5kW SMA (Germany), акумулаторен блок, мощен автономен 5kW инвертор SMA (Germany), защитно оборудване.
Фотоволтаичната автономна система снабдява с електричество частен дом в района на гр. Червен Бряг.
Изграждането на тази система се налага поради проблеми с подаването на електрозахранване от местното ЕРД.
Пусната в експлоатация - юли 2015г.