5kW Покривна фотоволтаична централа

5kW покривна фотоволтаична електроцентрала
5kW покривна фотоволтаична електроцентрала
5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Проектиране, доставка и изграждане на 5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Област Плевен, гр. Червен Бряг
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Мощност: 5kW
Планирана за пускане в експлоатация: май 2013г.

Оборудване:
- Фотоволтаични панели 22броя CNPV 245Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL
- AL конструкция