5kW за собствена консумация

5kW за собствена консумация
SMA SB 5000TL-21

Област Кюстендил, община Дупница
Тип: Мрежово свързана
Вид: Собствена консумация на произведеното електричество
Мощност: 5kW

Оборудване:
- 24 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar
- Инвертор SMA SB 5000TL-21