Фотоволтаичен паркинг в гр София

Фотоволтаичен паркинг в гр София
Фотоволтаичен паркинг в гр София
Фотоволтаичен паркинг в гр София

Покривна фотоволтаична централа, изградена върху гараж и паркинг. Инсталирана мощност 6000Wp.
Монтирани са 120бр тънкослойни(Thin film)панели EPV-50Wp, произведени в USA.
Монтираните инвертори са на немската фирма Steca.
Пусната в експлоатация през месец Юли 2009г.