30kW покривна централа

Фотоволтаична система 30kWp
Фотоволтаична система 30kWp
Покривна фотоволтаична система 30kWp
Покривна фотоволтаична система 30kWp

Област Благоевград, община Сандански
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 30kW
Мощност: 30kW

Оборудване:
- 120 броя 245Wp поликристални фотоволтаични панели Risen Energy
- Tрифазен инвертор Power-One 27.6 OUTD S2X
- Kонструкция