Стабилизирано и резервирано захранване на частен дом

Стабилизирано и резервирано захранване на частен дом

През месец ноември 2011г. проектирахме, монтирахме и успешно пуснахме в експлоатация система за стабилизирано и резервирано захранване на жилищна сграда, намираща се в село Дворище, общ. Кюстендил.
С тази система разрешихме проблемите с нестабилното и прекъсващо електрозахранване - все проблеми, типични за всяко българско село.
При прекъсване на електрозахранването (в случая от ЧЕЗ България), системата автоматично и неусетно превключва на работа на акумулаторни батерии.
Системата е разположена в подпокривното пространстрво на жилищната сграда.
Всички електроуреди в къщата получават 230V/50Hz. Единствено една LED лампа сигнализира обитателите, че са на захранване от акумулаторни батерии.
При възстановяването на електрозахранване, системата превключва и започва автоматично да зарежда акумулаторните батерии.