Покривна фотоволтаична централа до 5kW

Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Покривна фотоволтаична централа до 5kW
SMA STP5000TL

Проектиране, доставка и изграждане на 5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Област Ямбол, общ. Елхово
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Мощност: 5kW
Пускане в експлоатация: март 2014г.

Оборудване:
- Фотоволтаични панели 21броя 240Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL
- AL конструкция
- Комуникация