Покривна фотоволтаична централа 30kW

Покривна фотоволтаична централа
Покривна фотоволтаична централа
Покривна фотоволтаична централа
Покривна фотоволтаична централа
30kWp pокривна фотоволтаична централа
30kWp pокривна фотоволтаична централа

Доставка на инвертори Power-One, кабели, конектори и крепежни елементи.
Централата беше изградена на три етапа по 10kWp. Общата инсталирана мощност е 30kW.
Покривът беше изцяло ремонтиран.
Направено е инверторно помещение, в което са инсталирани три броя инвертори Power-One 10.0 OUTD FS.
Дата за пускане на първи етап в експлоатация: юли 2011г.
Окончателно завършена - декември 2012г.