Автономна система - надграждане до 34kW

Автономна система - надграждане до 34kW
Автономна система - надграждане до 34kW
Автономна система - надграждане до 34kW

Разширяване на съществуваща автономна фотоволтаична система.
http://www.ed-energy.eu/node/29
Към системата са добавени:
- 72бр. висококачествени поликристални фотоволтаични модули Luxor с номинална мощност 245Wp.
- един Инвертор SMA STP 17000TL

Пусната в експлоатация май 2016г