Покривна фотоволтаична централа 5kW

Фотоволтаична централа 5kW
Фотоволтаична централа 5kW
SMA STP 5000TL

5kW покривна фотоволтаична електроцентрала

Област Ловеч, общ. Тетевен
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична централа до 5kW
Мощност: 5kW
Срок за пускане в експлоатация: май 2014г.

Оборудване:
- Фотоволтаични панели 20броя 240Wp
- Трифазен инвертор SMA STP5000TL
- AL конструкция
- Комуникация