Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.

Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.
Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.
Фотоволтаична централа с мощност 77.76kWp.

Област Карлово
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Наземна
Мощност: 77.76kWp.kW
В експлоатация от: май 2011г.
Оборудване:
- Фотоволтаични панели Trina Solar монокристални
- Инвертори SMA STP17000TL са 4 на брой