Захранване с електричество на манастир

Монтаж и пускане в експлоатация на автономна система за захранване с електричество на манастир.
Електричеството ще се произвежда от фотоволтаична система и от водноелектрическа централа.
Фотоволтаичната система се състои от 24броя 240Wp фотоволтаични панела, инвертори SMA SI и SMA SB, акумулаторен блок, окабеляване и защитно оборудване.
Двете системи ще работят в паралел и ще задоволяват нуждите от електричество на обитателите на манастира.