Мониторинг на ВЕЦ

Доставка и монтаж на фотоволтаична система, която осигурява електрическо захранване на оборудване за следене на нивото на Водонапорен резервоар на малък ВЕЦ.