Автономно и резервирано захранване на частен дом

Автономно и резервирано захранване на частен дом
Автономно и резервирано захранване на частен дом
Автономно и резервирано захранване на частен дом

В началото на месец май 2012г. фирма „Евродизайн Енерджи” завърши изграждането и пусна в експлоатация система за автономно захранване на частен дом, намиращ се близо до град Кюстендил. Системата се състои от 72бр. висококачествени поликристални фотоволтаични модули CNPV с номинална мощност 245Wp. Общата инсталирана мощност е 17,640Wp и за една година ще произвежда над 20 000кВч електроенергия от слънцето. Електроенергия се преобразува от инвертори и се съхранява в акумулаторен блок, даващ възможност за запасяване на над 150кВч електроенергия. Системата е проектирана със запас на електроенергия в акумулаторния блок в рамките на три дни без слънцегреене. Захранването, което се подава към консуматорите в къщата е трифазно. Фотоволтаичната система е дублирана от дизелгенератор, който в скоро бъдеще бъде заменен с вятърен генератор. По този начин електрозахранването на консуматорите в жилищната сграда ще е изцяло от възобновяеми източници. Още след първият ден от пускането на фотоволтаичната автономна системема в действие сградата се захранва само от електроенергия от слънцето и останалите източници на електроенергия са били изключени. „В момента дори наблюдаваме излишък от произведена електроенергия от слънцето, но това е нормално – летен месец сме, а системата е проектирана да захранва къщата с електроенергия и през зимните месеци” споделят инженерите от фирма „Евродизайн Енерджи”.
Носещата конструкция, върху която са монтирани фотоволтаичните модули има възможност за сезонна промяна на ъгълът, под който са разположени модулите. Това позволява пълноценното използване на зимното слънце, когато се очаква електропроизводството да бъде най-малко.
Акумулаторният блок е разположен в отделно помещение с киселинно устойчива замаска, с постоянна температура и вентилация.
Към автономната фотоволтаична система е изградена система за мониторинг, чрез който в реално време може да се наблюдава електропроизводството, състоянието на акумулаторния блок, както и консумацията на електроенергия.