Автономна система за ферма

Off grid
Off grid
Off grid
Off grid
Off grid

Монтаж и пускане в експлоатация на автономна система за захранване с електричество на отдалечена от електроразпределителната мрежа ферма.
Електричеството се произвежда от 16 броя фотоволтаични панела. Общата инсталирама мощност е 2240Wp.
Фотоволтаичната система се състои фотоволтаични панели, инвертор, зарядни контролери, акумулаторен блок и защитно оборудване.
Системата ще задоволява нуждите от електричество за отглеждането на животните във фермата.