5kW фотоволтаична система

5kW фотоволтаична система за собствени нужди
Контролер фотоволтаична система за собствени нужди

През месец юни 2017г проектирахме, доставихме и изграждихме 5kW фотоволтаична система.
Тази система използва произведеното електричество за собствени нужди - захранване на магазин за хранителни стоки.
Произведеното електричество се използва от консуматорите в рамките на магазина и не се връща в електрическата мрежа. Енергията се консумира веднага и не се запасява в акумулатори.
Когато произведената електроенергия не е достатъчна за покриване на текущата консумация на магазина, разликата автоматично се допълва от мрежата на електроразпределителното дружество.
Инсталацията се състои от:
- 24 броя 265Wp фотоволтаични панели Luxor;
- инвертор Delta 5000W с два независими входа. Независимите входове позволяват свързването на фотоволтаични панели с различна ориентация и различен броя във веригата.
- контролер, който следи консумацията на обекта управлява и мощността на инвертора;
- монтажна конструкция K2 Gmbh Germany;
- Табло и защити.

През контролерът се осъществява мониторинг през интернет чрез меню на български език.
Във всеки един момент може да се следи консумацията на обекта, произведеното количество електроенергия, спестените киловати.

Очаква се за една година тази система да произвежда около 7 000кВч електричество.