30kW покривна централа

30kW покривна централа
SMA SMC 10000TL

Доставка и монтаж на оборудване.

Област: Благоевград
Тип: Мрежово свързана за продажба на електричество
Вид: Покривна фотоволтаична инсталация до 30kW
Мощност: 30kW
Пусната в експлоатация: август 2013г.

Оборудване:
- 240Wp поликристални фотоволтаични панели Luxor Solar GmbH Germany
- Три броя инвертора SMA SMC 10000TL - Germany