Зарядни контролери

Фотоволтаичните зарядни контролери се използват за регулиране на заряда на акумулаторните батерии при работата на фотоволтаичните модули.
Контролерите са незаменима част от автономната фотоволтаична система, като удължават живота на акумулаторните батерии и спомагат за ефективна работа на фотоволтаичните модули.Контролерите с LCD дисплей показват нивото на заряд на акумулаторните батерии, моментния заряден ток, консумацията на ел. енергия и още много други опции във всеки един момент.

Основни функции на контролера за зареждане са:

  • Да защити батерията от прекалено разреждане, като изключва товарите от батерията, когато напрежението на батерията спадне до стойност, сочеща, че е достигната определената дълбочина на разряд на батерията;
  • Да защити батерията от презареждане като ограничи напрежението на заряд;
  • За предотврати обратния ток във фотоволтаичните модули през нощта;

Контролерите за зареждане имат и други важни функции:

  • Различни (ръчно настройвани) режими за зареждане на различни видове батерии.
  • Защити от претоварване и късо съединение.
  • Вградена защита от пренапрежение.
  • Индикатори за нивото на батерията, тока на зареждане и др.

Фотоволтаичните зарядни контролери могат да се използват за зареждане на акумулаторни батерии за автономно електрозахранване на сгради, крайпътни автомати, напоителни помпи, транслатори, каравани, кемпери,
плавателни съдове, улични и паркови соларни лампи. Към контролерите на заряд могат да се включат директно постояннотокови консуматори или чрез инвертор да се преобразува в напрежение, подходящо за променливотокови консуматори.

"Евродизайн Енерджи" ООД е партньор и дистрибутор на водещи световни компании в областта на електроника и автоматика за самостоятелни (автономни) фотоволтаични системи.

Pages

Subscribe to RSS - Зарядни контролери